NEFImanager.cz

Učení zážitkem

Real Business

Real Business představuje haptický deskový simulátor, ve kterém jsou finanční témata prezentována srozumitelnou a přitažlivou formou zážitkového učení. Vyzkoušíte si na něm, jak dokážete své finanční znalosti aplikovat při řešení praktických situací. Tento produkt nás svou přidanou hodnotou pro zákazníky výrazně odlišuje od řady jiných univerzálních vzdělávacích společností:

Dá Vám trvalejší znalosti

Oproti tradičním formám výuky zajišťuje práce se simulátorem, že finanční řízení skutečně pochopíte a jeho principy si trvale zapamatujete. Vyzkoušite si, jaké je to být výkonnými manažery, jejichž úkolem je zasadit se o to, aby firma byla finančně stabilní a zisková pro své vlastníky.

Dá Vám více empatie

Naučíte se vidět podnikové souvislosti z jiných úhlů pohledu, než jste zvyklí ze svých pracovních pozic. Tato zkušenost zvýší efektivitu komunikace a spolupráce mezi jednotlivými odděleními ve firmě a zjednoduší průběh finančních, obchodních i provozních procesů. Učíte se doslova „táhnout za jeden provaz“.

Dá Vám více podnikatelského myšlení

Více než ¾ času tréninku je věnováno týmové práci. V rámci herního plánu utváříte své podnikatelské strategie a flexibilně je realizujete v praxi podle toho, jak se mění tržní prostředí, požadavky zákazníků a reakce  konkurentů. Nesmíte přitom ani na okamžik pustit ze zřetele hlavní cíl, kterým je finanční stabilita firmy a její výkonnost pro vlastníky.

Dá Vám více individuální reflexe

V simulovaných situacích se při hledání optimálních rozhodnutí sami nejlépe přesvědčíte, jak dalece je možné běžnými postupy udržet podnikové finance pod kontrolou Spoléhání na štěstí a intuici v dobách růstu je při příchodu krize přirozeně vystřídáno potřebou nasazení striktních pravidel a jednoduchých, ale účinných nástrojů jako jsou cash management, forecasting či klouzavé plánování, jejichž efekty si budete moci reálně ověřit.


Modelový průběh

1. den 

 • Vysvětlení techniky práce se simulací a definice zadání
 • Návratnost investovaných prostředků jako ústřední cíl podnikání a odpovědnost finančního manažera vůči vlastníkovi
 • Krátkodobý oběh peněz firmou a jeho optimalizace
 • Finanční výkazy a hodnocení výkonnosti firmy
 • Dlouhodobý oběh peněz firmou, vliv investiční činnosti na výkonnost firmy
 • Řizení firmy v podmínkách stagnujícího trhu a vytváření postoje jednotlivých manažerských týmů k rizikům a příležitostem
 • Období 1 – 4

2. den 

 • Reflexe prvního dne:  Konzervativní vs. agresivní strategie řízení – dopady a projevy ve finanční stabilitě a výkonnosti firmy pro vlastníky
 • Období 5 - 10
 • Řízení firmy na rostoucích trzích, cenová konkurence a spodní hranice ceny
 • Identifikace a eliminace úzkých míst v procesu tvorby přidané hodnoty
 • Plánování cash-flow
 • Optimalizace financování z hlediska nákladů
 • Závěrečná reflexe: Co vše je třeba mít ve firmě pod kontrolou, co šlo dobře, co byste příště dělali jinak, kritické faktory úspěchu v podnikání

Reference

Rozvojový program nefinančních manažerů s nasazením simulátoru Real Business jsme realizovali např. pro následující klienty: 

 • DHL
 • Druchema
 • Foxconn Technology
 • Global Payments Europe
 • IAC Group
 • Panasonic
 • PWO Unitools  
 • Raiffeisenbank
 • SES Tlmače
 • Slovenská plavba a prístavy
 • Univerzita Tomáše Bati
 • VŠE Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Controller-Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.
Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
Telefonní spojení: +420 224 314 410
Email: info@controlling.cz

IČ: 62912348
DIČ: CZ62912348

Všechna práva vyhrazena © 2016